Despre Noi

Cadrul specific de organizare şi desfășurare a olimpiadei:
  • Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare.
  • Regulamentul specific nr. 24950/06.02.2023  privind organizarea și desfășurarea olimpiadei naționale limbi romanice – limba franceză.

Olimpiada națională de limbi romanice- LIMBA FRANCEZĂ urmărește stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte, care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul competențelor lingvistice și interculturale în limba franceză. Standardele de performanţă ale olimpiadei reflectă standardele înscrise în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL). 

Olimpiada urmărește să evalueze competențele de comunicare, de receptare și de producere a mesajelor scrise și orale în limba franceză ale elevilor înscriși în sistemul formal de învățământ românesc la momentul desfășurării acesteia și care:  studiază limba franceză în cadrul sistemului formal sau informal de învățământ românesc, inclusiv în cadrul centrelor de excelență și al cercurilor de limbi moderne;  au studiat limba franceză în cadrul sistemului formal sau informal de învățământ românesc, inclusiv în cadrul centrelor de excelență și al cercurilor de limbi moderne, anterior anului de desfășurare a acestuia.

 

Organizatori

Sponsori si parteneri